Historie zlatnické dílny Studio Šperk s.r.o. - J. Drahoňovský

Firma Josef Drahoňovský STUDIO D ŠPERK vznikla v roce 1989, tedy de facto ihned po „sametové revoluci“, jako malá zlatnická dílna, zabývající se výrobou zlatých a stříbrných šperků s pravými kameny, především s granáty.
V současné době působí firma pod názvem STUDIO ŠPERK s. r. o. S hrdostí můžeme říci, že myšlenka, navázat na dlouholetou tradici šperkařství a kamenářství na Turnovsku a okolí, byla správná. Turnov, stejně jako německý Pforzheim, či italská Vicenza, má nejen tradici, ale i potenciál v této, již předky vytvořené uměleckořemeslné dovednosti, pokračovat.

Tradice zlatnického řemesla rodu Drahoňovských byla započata již koncem 19. století Josefem Drahoňovským, pozdějším profesorem na Vysoké umělecko-průmyslové škole v Praze, významným českým glyptikem, který byl v roce 1890 zcela výjimečně již ve svých 13 letech přijat ke studiu na šperkařské škole v Turnově. Otec majitele firmy, zlatnický mistr pan Josef Drahoňovský, pak na tuto tradici navázal a své zkušenosti předal dále.

Majitel firmy, Josef Drahoňovský, mistr uměleckých řemesel, manželka Libuše, dcera Kateřina i syn Jan, všichni absolventi šperkařské školy v Turnově, v této tradici úspěšně pokračují. Rovněž o zaměstnancích firmy lze bez nadsázky říci, že jsou všichni skutečnými odborníky a profesionály. Totéž platí o našich partnerských firmách v oboru broušení drahokamů.

Jak u zlatnických, tak u brusičských firem platí, že řemeslo se dědí z generace na generaci. Nebýt tvrdého administrativního rozhodnutí státu na počátku padesátých let, které vedlo k likvidaci živností, jistě by zde dnes bylo mnoho dalších firem, které úspěšně pracovaly již na počátku minulého století.

V současné době zaměstnává firma 25 pracovníků ve vlastním objektu v Turnově a je výrobně i technologicky zcela nezávislá. Ctižádostí firmy je udržet vysokou uměleckořemeslnou hodnotu českého granátového šperku tak, aby jako v minulosti nejen potěšil svého majitele, ale i byl předáván z generace na generaci.

STUDIO ŠPERK s.r.o.
adresa: PROUSKOVA 1724, 511 01 TURNOV
tel.: 481 311 276,  fax: 481 311 570
e-mail: info@drahonovsky.cz
http://www.drahonovsky.cz

webdesign Weby Meloun